TP27《丹东风光》特种邮资明信片

    

图序
图名
 
(8-1) 鸭绿江大桥  
(8-2) 虎山长城
 
(8-3) 江城市树  
(8-4) 水丰湖  
(8-5) 江畔公园  
(8-6) 大鹿岛
 
(8-7) 五龙山
 
(8-8) 凤凰山  
   
   
   
   
   

明信片邮票面值:60分
明信片邮票规格:35×28毫米
明信片规格:148×100毫米
本册式外形规格:230×100毫米
版别:胶印
设计者:任国恩
摄影者:毕严伟 康永哲 林文 王德杰 王廷文 于本华
责任编辑:陈宜思
印制厂:北京邮票厂
售价:9.6元
发行量:50万套
出售办法:自发行之日起,在全国各地邮局出售,出售期限6个月。